Artificiell intelligens (AI) - hur tekniken kan förstås och dess betydelse för framtiden.

Syntedas CTO, Stefan Byttner, föreläser om vikten att förstå Artificiell Intelligence som teknik och dess betydelse för vår framtid. Passa på att besöka oss och även lyssna på det spektakulära föredraget. Mer information hittar ni på här.

Written by Editor, 2019-02-22 lecture education ai