Data scientist / AI algoritm utvecklare – C# och python

Idag erbjuder företaget Synteda produkten Be-Metrics för kunder som fastighetsägare, hotell, kongresscenter, köpcentra och andra stora anläggningar som söker djupare förståelse för sina kunders rörelsemönster genom att följa mobiltelefonens position.

Card image cap
What is this about?

Genom produkten som gör att t.ex. köpcentrum blir medvetna om kundens rörelsemönster möjliggör Be-Metrics en mängd möjligheter för att förbättra kundupplevelsen och för att anpassad marknadsföring och kampanjer. Kärnan i den nuvarande tjänsten beräknar de omgivande mobiltelefonernas position. Den nuvarande lösningen nyttjar en kostnadseffektiv hårdvara som kan skalas i antal så att en bra estimering av mobilpositioner kan uppnås.

What are we looking for?

Du ska jobba med
• Utveckling och förbättring av vår plattform och applikation
• Nya eller existerande forskningsmetoder för bild-, video- och textigenkänning
• Utföra ny forskning, analys och modellering av data
• Design, implementering och optimering av AI-algoritmer
• Algoritmträning, validering och testning
• Samarbeta med tvärfunktionella teammedlemmar

Krav på kompetens
• Stark kunskap och erfarenhet inom C # och Python
• Kunskap inom Machine Learning, Deep Learning, och Computer Vision
• Erfarenhet av analys- och bildbehandling
• Erfarenhet med neurala nätverk och djupa inlärningsramar som Torch, Tensorflow eller PyTorch
• God kunskap i Cloud Computing så som Google Cloud, AWS och Azure
• Starka analytiska och problemlösande förmågor
• Utmärkta skriftliga och muntliga kommunikationsförmågor

Links to your CV and/or portfolio, for example.
Write a little something about yourself and why you are interested in this position.